AUDIT & CONSULTANCY

Nieuwe technologieën bieden bedrijven tal van opportuniteiten, maar gebonden risico’s zijn net zo talrijk. Kunt u garanderen dat de juiste procedures worden geïmplementeerd? Onze experts staan graag bij u om u bij elke stap te begeleiden.

Waarom?

Voortdurend dienen zich tal van vragen aan over de organisatie, het prestatieniveau, de veiligheid, het technologische niveau, kortom over de gezondheid van uw computerafdeling en haar middelen. De wereld evolueert snel en uw business moet in het licht van die evolutie plannen kunnen maken op basis van solide aannames. WASLET IT heeft een reeks methodologieën uitgewerkt waarmee u een antwoord kunt formuleren op deze vragen en waarmee u de nodige aanbevelingen verkrijgt. Sommige trainingen rond standaardtools kunnen overigens de productiviteit van uw gebruikers aanzienlijk vergroten. .

Expertise gebieden

Of het nu gaat om het uitvoeren van een infrastructuuraudit, het evalueren van de impact op uw organisatie van een cloudmigratie, of het analyseren van de risico’s van niet-naleving van de GDPR-verordening, WASLET IT Services & Solutions heeft alle benodigde hulpmiddelen om u te ondersteunen. Wij werken met teams van gecertificeerde ingenieurs en consultants om u de relevante en onmisbare elementen voor een goede besluitvorming te bieden.

Wat we bieden

Plan voor hervatting van computeractiviteiten

Dit type van consultancy bestaat erin potentiële gevaren vast te stellen en procedures te beschrijven en in te voeren waarmee de IT-capaciteiten van de onderneming snel kunnen worden herwonnen. Het omvat:

 

 • Een inventaris van de computerzaal.
 • Een analyse van de reeds aanwezige mechanismen voor redundantie.
 • Een inventaris en een analyse van de bestaande procedures voor het heropstarten van de informatica.
 • Voorstel van scenario’s voor herneming.
 • Voorstel ter verbetering van de infrastructuur.
 • Opmaak van procedures voor herneming.
Interne bedrijfstrainingen

Interne bedrijfstraining is ontworpen om aan de specifieke behoeften van bedrijven te voldoen. Het kan een op maat gemaakte training zijn, gekoppeld aan de invoering van een nieuwe software of platvorm (MS Exchange, Office, Sharepoint, …) of het kan gaan om hulp aan het bedrijf in het kader van een specifiek opleidingsproject.

Algemene audit van uw IT

De bedoeling van de audit is het opmaken van de gezondheidsstatus van uw informatica. Hij bestaat uit de realisatie van volgende zaken:

 • Een volledige catalogus van de hardware en de software, en van de gebruikte licenties.
 • Een inventaris van de geïnstalleerde virtuele machines.
 • Een inventaris van de servers (IP-adressen, rollen en functionaliteiten, analyse van de redundantie, …).
 • Een inventarislijst van de geïnstalleerde firmware.
 • Een bepaling van de verschillen tussen de besturingssystemen.
 • Een analyse van de netwerktopologie.
 • De overhandiging van een document met een lijst van alle gecontroleerde elementen.
 • Een debriefing-vergadering met een uiteenzetting over de te ondernemen acties. en onze adviezen om de IT-infrastructuur te doen evolueren.
Adviezen inzake investeringen en informaticastrategie

Bij WASLET IT zijn we ervan overtuigd dat een onderneming slechts optimaal voordeel kan halen uit haar computersystemen als haar bedrijfsstrategie perfect in lijn is met haar IT-strategie. Beide strategieën zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

WASLET IT helpt bedrijven bij het verbeteren van hun productiviteit aan de hand van een geavanceerde informatica. Wij werken samen met de IT-verantwoordelijken én met de businessverantwoordelijken om de informatica te plannen en in gebruik te nemen met het oog op een maximale waarde voor de onderneming. Wij helpen hen bij het bepalen van hun technologische doelstellingen en bij het positioneren van hun IT-organisatie op lange termijn.