GARANTIES & RMA

SERVICES ONDER GARANTIE

1. WASLET IT treedt op als de Service Provider en is door de fabrikant officieel erkend om herstellingen aan het product uit te voeren : Dit is van toepassing op herstellingen voor HP en Lenovo waarvoor WASLET IT beschikt over een eigen intern team van gekwalificeerde en gecertificeerde ingenieurs. De herstellingen worden uitgevoerd op basis van de garantie van de fabrikant of volgens de uitgebreide garantie die werd aangekocht door de klant.

2. WASLET IT is niet erkend om herstellingen uit te voeren aan de hardware, maar kan wel de administratieve aspecten behartigen : Herstellingen onder garantie (andere dan HP en Lenovo) worden uitgevoerd door de fabrikanten zelf of door erkende herstellingscentra. WASLET IT is in staat om de vooruitgang van deze externe herstellingen te superviseren voor een vast bedrag van 97 euro, exclusief BTW. Deze service omvat alle administratieve en logistieke aspecten van de herstelling. De klant kan ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant of de erkende herstellingscentra. Alle contactgegevens met het oog op de herstelling zijn beschikbaar op verzoek.

WASLET IT kan geen enkele andere garantie bieden bovenop de dekking die door de fabrikant wordt verzekerd, uitgezonderd in het geval van Uitgebreide Garanties (Service Pack). Zie de individuele algemene voorwaarden van de fabrikant voor meer details.

Voor meer informatie kunt u terecht op : +32 (0)2 348 61 01 ou support@waslet.be

MACHTIGING VOOR TERUGGAVE MATERIAAL

WASLET IT gaat akkoord om apparatuur terug te nemen onder dezelfde algemene voorwaarden als die van de leverancier: reden voor teruggave, staat van verpakking, aankoopdatum, eventuele vergoedingen of gemaakte kosten, enz.

Voor meer informatie kunt u terecht op : +32 (0)2 348 61 00 ou contact@waslet.be