LEASING

Via leasing krijgen bedrijven de mogelijkheid om een IT investering 100% te financieren zonder eigen kapitaal te moeten aanwenden. Via deze financieringsmethode kan men ook de BTW vooraf financieren.

FINANCIËLE LEASING

De financiële leasing is een techniek voor het financieren van aankopen waarbij de leasingmaatschappij een bepaalde voorziening aankoopt op basis van specifieke instructies vanwege de toekomstige huurder, en het goed in kwestie vervolgens verhuurt aan deze laatste gedurende een bepaalde termijn die meestal gaat van 3 tot 5 jaar.

Dit verleent de huurder het recht om het voorwerp in kwestie te gebruiken. De uiteindelijke bedoeling van de financiële leasing bestaat er nagenoeg altijd in om het gehuurde goed op een bepaald moment aan te kopen. De leasing voorziet heel specifiek een aankoopoptie die al dan niet kan worden opgenomen, al naargelang de wensen van de huurder. Indien de huurder zijn aankoopoptie uitoefent, wordt hij de eigenaar van het goed door betaling van een vooropgesteld bedrag dat overeenstemt met de residuwaarde.

In een financiële leasing is de huurder de eigenaar van het goed. Dit houdt in dat de huurder de voorziening in zijn bedrijfsmiddelen moet opnemen en overeenkomstig moet afschrijven. Deze vorm van leasing heeft een effect op de financiële balans van de onderneming.

OPERATIONELE LEASING

Een operationele leasing wordt meer toegepast op een leasing die louter en alleen is bedoeld voor het gebruik van het gehuurde goed. Dit type van leasing mag geen aankoopoptie omvatten. Een operationele leasing wordt in het algemeen aangegaan voor een periode van 3, 4 of 5 jaar.

Operationele leasings zijn met name interessant voor apparatuur met een korte of middellange servicelevensduur. De huurder is niet verplicht om het goed aan te kopen na afloop van de leasing en kan de leasing dus regelmatig hernieuwen.

Het toevoegen van apparatuur is meestal mogelijk in elke fase van de leasing. Dit resulteert meestal in een bijkomend huurbedrag of in een uitbreiding van de initiële leasing.

Aan het einde van de leasingperiode heeft de huurder drie opties: de apparatuur simpelweg teruggeven, de leasing verderzetten tegen een beperkt huurtarief dat moet worden afgesproken met de leasingmaatschappij, of het goed aankopen bij de leasingmaatschappij, opnieuw voor een prijs die moet worden afgesproken op het einde van de leasing.

De verhuurder is de eigenaar van het goed. De huurder is niet verplicht om het goed op te nemen in zijn bedrijfsmiddelen, wat tevens inhoudt dat het goed niet kan worden afgeschreven. Er is geen wijziging in de financiële balans. De huurbedragen worden als operationele kosten ingebracht in de boeken van de huurder.

De verhuurder biedt vaak een bepaalde vorm van complete verzekering bovenop de financiële overeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht op : +32 (0)2 348 61 00 ou contact@waslet.be