PRINTING & DOCUMENTAIR BEHEER

Om ontsporende budgetten, supplies en verborgen kosten te vermijden, stelt WASLET IT voor om uw printactiviteiten te rationaliseren en een nieuwe cartografie van uw hardware op te maken.

Evalueren

De specialisten van WASLET IT stellen een beproefde methodologie voor om de reële behoeften op het vlak van printing en reproductie van het bedrijf te evalueren, alsook de kosten die ermee gepaard gaan. Vaak brengt deze oefening een zekere ongerijmdheid aan het licht tussen de systemen, de processen en de kosten voor het documentair beheer:

  • Sterke verspreiding van apparatuur;
  • Onder- en overbenutting van printingsystemen;
  • Naast elkaar bestaan van incompatibele architecturen;
  • Aantal te beheren en te ondersteunen drivertypes;
  • Beheer van meerdere leveranciers van apparatuur en supplies;
  • Ongecontroleerde toename van flows en printvolumes;
  • Hoog verbruik van energie en papier.

Beheersen en beperken van de kosten

WASLET IT maakt een inventaris op van de zichtbare meetbare kosten (apparatuur, benodigdheden, services en papier, over het algemeen berekend per pagina), van de niet-zichtbare meetbare kosten (die te maken hebben met de oproepen naar hulplijnen, de installatie, de printservers en de opleidingen) en van de niet-zichtbare en niet-meetbare kosten (loonkosten van de gebruiker, bestelkosten, kosten met betrekking tot het beheer van de leveranciers en kosten in verband met de afvalverwerking).

Snel besparen

De consultants van WASLET IT stellen een methodologie voor die de rendabiliteit en de efficiëntie van de printinginfrastructuur (kopieertoestellen, faxapparaten, printers, scanners) wil vergroten en een strikte controle wil garanderen:

  • Standaardisering van het print- en kopieerpark;
  • Terbeschikkingstelling van tools voor de begroting en het optimale beheer van het print- en kopieerpark;
  • Alternatieve financieringsoplossingen.

 

Uw voordelen

 

Tools voor een beter beheer van het print -kopieerpark

Beperking van de kosten

Adviezen voor een beperking van de kosten door middel van IT-consolidatie en efficiëntere werking

Verbetering van de productiviteit van de eindgebruikers

Beperking van het aantal printers en drivers

Consolidatie van de producten en services bij één enkele dienstverlener

Standardisering van het print- en kopieerpark

Totaalkijk op de directe en indirecte kosten

Tools voor een beter beheer van het print -kopieerpark

Beperking van het aantal printers en drivers

Beperking van de kosten

Consolidatie van de producten en services bij één enkele dienstverlener

Adviezen voor een beperking van de kosten door middel van IT-consolidatie en efficiëntere werking

Standardisering van het print- en kopieerpark

Verbetering van de productiviteit van de eindgebruikers

Totaalkijk op de directe en indirecte kosten

Onze partners