SEREN-IT® CLASSIC

Een benadering van informaticabeheer op basis van proactieve, systematische en gedocumenteerde acties.

SEREN-IT® CLASSIC

Het Seren-IT® CLassic-contract biedt voor een vaste prijs per gebruiker een reeks taken die systematisch worden uitgevoerd volgens een vooraf gedefinieerd schema met garanties op meerdere niveaus.

Het concept

Seren-IT® is geboren uit een pragmatische benadering van de behoeften van bedrijven. De optimalisering van de bedrijfsmiddelen, de beperking van de lasten en de wens om de ROI te verbeteren brengen met zich mee dat zowel kleine en middelgrote ondernemingen als grote bedrijven zich moeten concentreren op hun core business en hun informatica moeten benutten als een ondersteuning van de bedrijfsstrategie. Maar de informatica wordt steeds moeilijker te beheren op het vlak van de beveiliging van de gegevens. Er worden ook steeds meer eisen gesteld aan het dagelijkse beheer (back-ups, updates, beheer van de gebruikers, handhaving van de inventaris, …). Mobiliteit en de “any place, any time, anywhere” toegankelijkheid van gegevens via verschillende tools (PC, tablet, smartphone, …) vereisen vaardigheden, flexibiliteit, controle en beschikbaarheid die enkel teams van IT-professionals kunnen bieden.

Niemand is in staat om tegelijkertijd over alle nodige competenties te beschikken en voortdurend up-to-date te blijven. Het beheer van de infrastructuur is vaak reactief (een incident verhelpen) in plaats van proactief (het incident vermijden) terwijl de beschikbaarheid van die infrastructuur net cruciaal is geworden. De informatica vertegenwoordigt een variabele kostenpost die vaak onvoorspelbaar is. Om het hoofd te bieden aan die verschillende uitdagingen stelt WASLET IT zijn klanten een nieuwe aanpak van het beheer van hun informatica voor.

Wat is inbegrepen?

Het toezicht op de servers en het netwerk wordt 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 verzekerd met behulp van een krachtige tool voor monitoring. Ter plaatse wordt een preventieve onderhoudscontrole doorgevoerd met vaste intervallen, na elke publicatie worden kritieke veiligheidsupdates voorzien, de telefonische assistentie is nagenoeg onbeperkt, er vinden regelmatig evolutievergaderingen plaats en er worden gratis opleidingen gegeven.

De taken die zijn opgenomen in de preventieve onderhoudscontrole, hebben betrekking op de volgende elementen van de gedekte infrastructuur:

 • Server(s)
 • Opslag (SAN of NAS)
 • Back-upsysteem
 • Mailserver MS-Exchange
 • Antivirussoftware
 • Antispamsoftware
 • Firewall – internetgebruik
 • Databaseserver MS-SQL
 • Telling van de gebruikers van het domein
 • Noodbatterijen (UPS)
 • Workstations

De formules

Seren-IT® is beschikbaar in verschillende varianten – Goud, Platina en Zilver – om aan de behoeften van elk bedrijf te voldoen, ongeacht of het een IT-manager heeft, of het nu een ondersteunend team heeft of niet.

Uw voordelen

Het advies van een onafhankelijke leverancier om u te helpen uw IT aan uw bedrijf aan te passen

12 maanden beschikbaarheid, zelfs tijdens vakanties

Afgetopte IT-beheerkosten en een budget dat gemakkelijk te berekenen is

Het aanbieden van een pool van vaardigheden indien nodig

Beheer uw IT-infrastructuur proactief voor meer betrouwbaarheid

Duidelijke en systematische informatie en regelmatige trainingen om u te helpen evolueren

Het advies van een onafhankelijke leverancier om u te helpen uw IT aan uw bedrijf aan te passen

Het aanbieden van een pool van vaardigheden indien nodig

12 maanden beschikbaarheid, zelfs tijdens vakanties

Beheer uw IT-infrastructuur proactief voor meer betrouwbaarheid

Afgetopte IT-beheerkosten en een budget dat gemakkelijk te berekenen is

Duidelijke en systematische informatie en regelmatige trainingen om u te helpen evolueren