RECYCLAGE

RECUPEL

Een wettelijk opgelegde recyclagebijdrage die wordt toegepast sinds juli 2001 op de verkoop van elektrische of elektronische apparaten met de bedoeling om de recyclage ervan te financieren op een bepaald moment in de toekomst. Voorwerpen die worden gedekt door deze vergoeding, zijn voorwerpen die worden aangeduid als zijnde “waarschijnlijk bestemd voor huishoudelijk gebruik”. De non-profitorganisatie Recupel heeft deze recyclagebijdragen gebruikt om een systeem voor inzameling en recyclage te creëren voor gebruikte apparatuur, dat is bedoeld om het milieu te vrijwaren.

BEBAT

Bebat is een non-profitorganisatie (Battery Collection Fund) met de bedoeling allerlei soorten gebruikte droge batterijen en accu’s in te zamelen met het oog op hun recyclage. Het systeem moet worden gefinancierd door middel van een door de klant te betalen bijdrage voor inzameling en recyclage (CRC) ten bedrage van 0,12 euro + BTW per batterij voor servers en desktops, en 0,25 euro + BTW per batterij voor notebooks.

Zie ook www.bebat.be

 

Recupel: methode van facturering
De bijdrage doorrekenen via facturen : de invoerders en fabrikanten die zijn aangesloten bij Recupel betalen een recyclagebijdrage wanneer een apparaat wordt uitgebracht op de Belgische markt. Elke schakel in de commerciële keten, zoals WASLET IT, factureert het nettobedrag van de bijdrage apart van de verkoopprijs. Op het einde is het enkel de eindgebruiker die de recyclagebijdrage betaalt. Recyclagebijdragen die werden betaald voor nieuwe producten, die werden teruggebracht of uitgevoerd, zijn aftrekbaar.
Bedragen die worden aangerekend als recyclagebijdragen : de bedragen die worden aangerekend als recyclagebijdragen variëren van het ene apparaat tot het andere. De vergoeding is vastgesteld op basis van de benodigde stappen in het recyclageproces. De vergoeding wordt gebruikt om de kosten te dekken die te maken hebben met de inzameling, de sortering, het vervoer en de recyclage van afgedankte apparaten.
De bedragen die worden aangerekend als recyclagebijdragen voor computerapparatuur zijn beschikbaar op de website van Recupel in het gedeelte “Recyclagebijdragen – Computer, telecommunicatie en kantoorapparaten – ICT”.
BTW : omdat recyclage wordt geclassificeerd als zijnde een dienst, is de verplichte recyclagebijdrage onderworpen aan de BTW. Het BTW-tarief dat van toepassing is op de recyclagebijdrage van Recupel is hetzelfde als dat voor het product waarop ze betrekking heeft.
Specificatie van de recyclagebijdrage : de recyclagebijdrage moet worden vermeld op de factuur, apart van de aankoopprijs, in overeenstemming met de milieureglementeringen. Facturen van WASLET IT specificeren de Recupel-bijdrage apart van de items in kwestie door middel van een specifieke factureringscode (WAS40 – Recupel-bijdrage).
Recupel: procedure voor terugname van apparatuur

Verplichte terugname : hoewel eindgebruikers worden aangemoedigd om zich waar mogelijk zelf te ontdoen van hun gebruikte apparaten in containerparken, zijn resellers verplicht tot gratis terugname van alle gebruikte apparaten die hen worden bezorgd door klanten in het kader van de verkoop van gelijkaardige nieuwe apparaten.

Terugname praktisch : indien er een voorafgaandelijke kennisgeving is, gaat WASLET IT ermee akkoord om gebruikte apparatuur terug te nemen, op voorwaarde dat er een gelijkaardig nieuw apparaat wordt aangekocht. De apparatuur moet door de klant naar WASLET IT worden gebracht. Thuisophaling kan worden voorzien als onderdeel van een thuislevering van gelijkaardige nieuwe apparatuur.

Zie ook www.recupel.be

GEBRUIKTE TONER- EN INKTPATRONEN

Gebruikte toner- en inktpatronen kunnen gerecycleerd worden door de firma Cartridge Recycling Center ten voordele van “Cliniclowns Belgium”. Cliniclowns Belgium zet zich in om een beetje vreugde en ontspanning te brengen in het leven van kinderen in ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u terecht op : 0800 14 142.

RECUPEL

Een wettelijk opgelegde recyclagebijdrage die wordt toegepast sinds juli 2001 op de verkoop van elektrische of elektronische apparaten met de bedoeling om de recyclage ervan te financieren op een bepaald moment in de toekomst. Voorwerpen die worden gedekt door deze vergoeding, zijn voorwerpen die worden aangeduid als zijnde “waarschijnlijk bestemd voor huishoudelijk gebruik”. De non-profitorganisatie Recupel heeft deze recyclagebijdragen gebruikt om een systeem voor inzameling en recyclage te creëren voor gebruikte apparatuur, dat is bedoeld om het milieu te vrijwaren.

Recupel: procedure voor terugname van apparatuur

Verplichte terugname : hoewel eindgebruikers worden aangemoedigd om zich waar mogelijk zelf te ontdoen van hun gebruikte apparaten in containerparken, zijn resellers verplicht tot gratis terugname van alle gebruikte apparaten die hen worden bezorgd door klanten in het kader van de verkoop van gelijkaardige nieuwe apparaten.

Terugname praktisch : indien er een voorafgaandelijke kennisgeving is, gaat WASLET IT ermee akkoord om gebruikte apparatuur terug te nemen, op voorwaarde dat er een gelijkaardig nieuw apparaat wordt aangekocht. De apparatuur moet door de klant naar WASLET IT worden gebracht. Thuisophaling kan worden voorzien als onderdeel van een thuislevering van gelijkaardige nieuwe apparatuur.

Zie ook www.recupel.be

Recupel: methode van facturering
De bijdrage doorrekenen via facturen : de invoerders en fabrikanten die zijn aangesloten bij Recupel betalen een recyclagebijdrage wanneer een apparaat wordt uitgebracht op de Belgische markt. Elke schakel in de commerciële keten, zoals WASLET IT, factureert het nettobedrag van de bijdrage apart van de verkoopprijs. Op het einde is het enkel de eindgebruiker die de recyclagebijdrage betaalt. Recyclagebijdragen die werden betaald voor nieuwe producten, die werden teruggebracht of uitgevoerd, zijn aftrekbaar.
Bedragen die worden aangerekend als recyclagebijdragen : de bedragen die worden aangerekend als recyclagebijdragen variëren van het ene apparaat tot het andere. De vergoeding is vastgesteld op basis van de benodigde stappen in het recyclageproces. De vergoeding wordt gebruikt om de kosten te dekken die te maken hebben met de inzameling, de sortering, het vervoer en de recyclage van afgedankte apparaten.
De bedragen die worden aangerekend als recyclagebijdragen voor computerapparatuur zijn beschikbaar op de website van Recupel in het gedeelte “Recyclagebijdragen – Computer, telecommunicatie en kantoorapparaten – ICT”.
BTW : omdat recyclage wordt geclassificeerd als zijnde een dienst, is de verplichte recyclagebijdrage onderworpen aan de BTW. Het BTW-tarief dat van toepassing is op de recyclagebijdrage van Recupel is hetzelfde als dat voor het product waarop ze betrekking heeft.
Specificatie van de recyclagebijdrage : de recyclagebijdrage moet worden vermeld op de factuur, apart van de aankoopprijs, in overeenstemming met de milieureglementeringen. Facturen van WASLET IT specificeren de Recupel-bijdrage apart van de items in kwestie door middel van een specifieke factureringscode (WAS40 – Recupel-bijdrage).

BEBAT

Bebat is een non-profitorganisatie (Battery Collection Fund) met de bedoeling allerlei soorten gebruikte droge batterijen en accu’s in te zamelen met het oog op hun recyclage. Het systeem moet worden gefinancierd door middel van een door de klant te betalen bijdrage voor inzameling en recyclage (CRC) ten bedrage van 0,12 euro + BTW per batterij voor servers en desktops, en 0,25 euro + BTW per batterij voor notebooks.

Zie ook www.bebat.be

 

GEBRUIKTE TONER- EN INKTPATRONEN

Gebruikte toner- en inktpatronen kunnen gerecycleerd worden door de firma Cartridge Recycling Center ten voordele van “Cliniclowns Belgium”. Cliniclowns Belgium zet zich in om een beetje vreugde en ontspanning te brengen in het leven van kinderen in ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u terecht op : 0800 14 142.